Kies dan heden wie gij dienen zult. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. Jozua 24:15

In de naam van Jezus bidden

En zo gij wat zult begeren in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets in Mijn Naam zult begeren, zal Ik het doen. (Johannes 14:13-14)

 

Wat betekent ‘in de naam van Jezus bidden’? En waarom is dit zo ontzettend belangrijk?

 

Het is méér dan gewoon een naam noemen

Bidden in de naam van Jezus houdt meer in dan alleen Zijn naam noemen aan het begin en aan het eind van het gebed. Het houdt in dat men bidt in de geest van Jezus, Zijn beloften gelooft, vertrouwt op Zijn genade en hetzelfde werk doet als Hij.

 

Vitale kracht in de naam van Christus

De discipelen moesten hun werk in de naam van Christus verrichten. Elk woord en iedere daad van hun moest de aandacht op Zijn naam vestigen, want daarin ligt de levende kracht waardoor zondaars kunnen worden gered... In Zijn naam moesten ze hun gebeden tot de Vader opzenden, dan zouden zij antwoord krijgen... Niets zou in Zijn koninkrijk worden aanvaard dat niet Zijn naam en opschrift droeg.

 

Zijn naam maakt gebeden effectief

‘Vraag in Mijn naam’, zegt Christus... Je gebeden worden hierdoor doeltreffender, en de Vader zal je de rijkdom van Zijn genade geven. Dus vraag en je zult ontvangen, zodat je vreugde geen grenzen kent.

 

God eert de naam van Christus

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij ons verhoort, als we maar vragen wat in overeenstemming is met Zijn wil. We weten dat Hij ons hoort als we Hem om iets vragen; dan weten we ook dat we krijgen wat we Hem in onze gebeden hebben gevraagd. (zie 1 Johannes 5:14-15). Zet je gebeden tot de Vader kracht bij door in de naam van Jezus te bidden. God zal die naam eer bewijzen.

 

De sleutel tot succes

Nog steeds waren de discipelen niet bekend met de onbegrensde hulpmiddelen en macht van de Verlosser. Hij zei tegen hen: Tot dusver hebben jullie niets in Mijn naam gevraagd (zie Johannes 16:24). Hij maakte hen duidelijk dat het geheim van hun succes zou liggen in het vragen om kracht en genade in Zijn naam. Hij zou hun verzoeken bij de Vader indienen... Er leeft niemand die zijn kracht niet volledig van God heeft ontvangen. De bron waaruit deze kracht komt, staat de zwakste mens ter beschikking.

 

God geeft graag antwoord

Wij moeten niet alleen in Christus’ naam bidden, maar daarbij ook onder inspiratie van de Heilige Geest staan. Dit verklaart wat wordt bedoeld met de woorden: .de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (zie Romeinen 8:26). God geeft graag antwoord op zulke gebeden.

 

EEN GEBED

Elke dag zal ik U prijzen, Uw naam loven, voor altijd en eeuwig. Want U bent voor mij een rots en een burcht; om de eer van Uw naam zult U mij leiden op mijn weg. (zie Psalm 145:2 en 31:4)